Skip to Content

肝腎移植手術成果

 

腎臟移植 (more) 

1.2001/6 通過衛生署審核,且成立器官移植小組

2.2001/11/9 首例器官勸募捐贈,至今共完成了10例的器官勸募捐贈,7例的組織捐贈

3.2001/11/10 首例腎臟移植手術

4.2003/7/25 完成首例活體腎臟移植手術

5.截至2009年為止, 目前,六十個月存活率 為95%


-----------------------------------------------------

肝臟移植 (more)

1. 2002/9 通過衛生署審核,可施行屍體肝臟移植手術

2. 2003/8/13 首例屍體肝臟移植手術

3. 2007/2 通過衛生署審核,可施行活體肝臟移植手術

 

更進一步資訊, 請至移植中心網頁

Share this