Skip to Content

醫療服務項目

 
                小兒科主要參考病症
 

 
  18歲以下兒童及嬰幼兒、新生兒、早產兒 
 
 定期健康檢查
 預防接種注射
 嬰幼兒醫療諮詢
 新生兒母乳哺育諮詢 
 新生兒黃疸
 玫瑰疹
 尿布疹
 鵝口瘡 
 發燒咳嗽流鼻水
 喉嚨發炎
 氣喘
 氣管炎 
 支氣管炎
 細支氣管炎
 肺炎
  過敏性鼻炎 
 蕁麻疹
 腹脹、腹痛
  腹瀉
 噁心、嘔吐 
  食慾不振
  咽峽炎
 腸病毒
 痙攣 
 腦膜炎
 泌尿道感染
 水痘
 哮吼