Skip to Content

本科簡介

                                              

 

 

:: 本科特色 ::

 

 

一、成立人工協助生殖科技實驗室,提供人工受孕等各種不孕症之治療。
二、實施優生保健已成立產前遺傳實驗室,從事產前遺傳疾病的諮詢檢查

        及診斷的工作。
三、從事各種類的婦產科手術、臨床教學及與各大醫學院學術交流及建教
        合作。
四、發展最新婦科內視鏡手術技術。


重要設備】

             1. 腹腔鏡                         3. 子宮鏡                                 5. 人工生育治療室
             2. 陰道鏡                         4. 腹部及陰道超音波機               
                                            

【特殊檢查、治療或手術項目】

一、特殊檢查、治療
              1. 陰道防癌抹片             3. 陰道鏡檢查                      5. 唐氏兒篩檢查
              2. 子宮頸切片                 4. 產前檢查                          6. 先天畸胎檢查                                

二、手術項目
              1. 羊膜穿刺術                                       10. 子宮鏡手術(肌瘤切除等)
              2. 胎兒取血術                                       11. 子宮鏡檢查術
              3. 剖腹產及器械協助生產                      12. 子宮內膜電燒切除術及閉經減經術
              4. 正常生產                                           13. 宮頸癌根除術及骨盆淋巴摘除術
              5. 產後結紮                                           14. 內視鏡泌尿手術
              6. 全子宮切除                                       15. 內視鏡子宮切除及卵巢手術
              7. 卵巢切除                                           16. 輸卵管手術
              8. 內臟摘治癌術                                   17. 人工受孕
              9. 子宮搔刮診斷術治療流產術


參考症狀:
  1. 孕婦產前檢查                                                7. 婦科腫瘤
  2. 不規則陰道出血、白帶或不正常分泌物          8. 結紮、避孕
  3. 經前不適、月經失調、經血過多、痛經          9. 例行婦科和子宮頸抹片檢查
  4. 婦女更年期障礙、小便失禁                           10. 青少女保健、青少女發育異常
  5. 不孕症                                                            11. 性病診治、性交疼痛
  6. 腹部疼痛、陰部腫塊                                       12. 重複流產

 

 

Share this