Skip to Content

新生命俱樂部

作者: 
大林慈濟移植外科
日期: 
Thu, 2011-02-10

 

                           新生命俱樂部

 
                                                         移植病友聯誼運動會
 
 
                           我們因愛重生,因愛而美麗,
 
                              漫漫人生路,有喜也有悲,
 
                              殷殷相扶持,勇敢無所懼,
 
                            願大家把握當下的幸福擁有。

 

             

           

          

   

             

            

                                                                                  

Share this