Skip to Content

林正德 醫師

個人照片: 
醫師代號: 
30020
現職: 

大林慈濟醫院中醫部針灸科主治醫師

專長: 

主要專長:
  1.中風後遺症
  2.顏面神經麻痺
  3.各種關節酸痛症
  4.肝膽腸胃疾病
  5.呼吸系統疾病
次要專長:
  1.泌尿道疾病
  2.心律不整
  3.頭面部疾病

學歷: 

中醫師檢覆考試合格

經歷: 

阿根廷中醫針灸診所